top of page

Det ni nu kommer att få ta del av är digitaliserade förundersökningsprotokoll och domar på det sättet Alexander hanterat det under sin research.

Materialet har scannats in efterhand och ibland kan det vara fel på sidoordningen i dokumenten så var uppmärksam på originalpapprets sidnummer. 

Men trots all oordning kan ni finna tröst i att nästan all text i dokumenten är sökbar.

Titta i innehållsförteckningen och sök på ord ni är intresserade av så hittar ni snart rätt. 

*Storleken på dokumenten kan göra att laddningstider kan variera

bottom of page