top of page
BEVISKEDJA - TIMELINE

SÖNDAG 26:a MARS 1989

DNA-fynd påträffas vid brottsplatsen

Helen Nilssons döda kropp återfinns. DNA-bevis i form av 100 spermier fryses ned och sparas på SKL tills hösten 2002, då DNA-tester blir tillgängliga via England.

TISDAG 1:a JUNI 2004

Kuvert innehållande datadiskett skickas till polisen i Eslöv

Inget spår av DNA eller fingeravtryck påvisas i den forensiska undersökningen.

ONSDAG 9:e JUNI 2004

Ulf blir topsad som en konsekvens av Monicas tips

TORSDAG 24:e JUNI 2004

Ulf blir gripen efter matchning med DNA-fyndet från 1989

Matchningen av DNA-beviset i sig kan inte fälla Ulf Olsson för mordet på Helén Nilsson. Det krävs fler indicier.

TISDAG 29:e JUNI 2004

En teknisk undersökning av Ulfs stuga i Bokeslund påbörjas för att söka efter spår av Helén Nilsson

Sökhundar söker igenom hela stugan. Dagarna går men man finner inga spår.

MÅNDAGEN 5:e JULI 2004

Hundarna markerar för blod i farstun.

Blodspår från Jannica Ekblad återfinns under lister i farstun till Ulf Olssons stuga i Höör, vilket var hans bostad 1989. I domen beskrivs det som att det är så mycket blod i farstun att det har svämmat över tröskeln och in i köket.

TORSDAG 26:e AUGUSTI 2004

Två telefoner på köksbordet och ett SIM-kort hittas i bröstfickan på en jacka under den sjätte och sista husrannsakan av Ulf Olssons bostad.

Det indicium som sammanbinder spermier och blod och som får tingsrätten att döma Ulf Olsson för morden är ett beslagtaget SIM-kort. SIM-kortet hittas i en jackficka i hans bostad i Vimmerby.

ONSDAG 15:e SEPT 2004

Monica förhör Per-Åke Åkesson

Analysen av SIM-kortet visar att det har ringts anonyma erkännanden från kortet till den pensionerade K.K. Per-Åke Åkesson den 28:e maj 2004. Den okända mannen i samtalet som säger: "Helén och Jannike, Jag tog dem båda [...]" blir först nu känd för polisen. Man påbörjar en utredning för att påvisa att Ulf Olsson befann sig i Kalmar den 28:e Maj.

ONSDAG 7:e JULI 2004

Ulf Olsson delges misstanke för mordet på Jannica Ekblad

Blodspåren i sig kan inte fälla Ulf för mordet på Jannica Ekblad, eller Hélen Nilsson. Det krävs fler indicier.

TORSDAG 11:e NOVEMBER 2004

Vittnesmål Angeline

Åklagarmyndigheten menar att Angelie pekar ut Ulf Olsson för den man som kallas för Grisen och att hon även identifierar hans stuga.

bottom of page