top of page
230129_Sven_Styled.png

  • Sven Jernryd valdes som Ulfs försvarare i domstolen.

  • Ulf ville byta till en annan advokat då han upplevde att Sven Jernryd arbetade mot honom.

  • Uppger i massmedia och i rättsalen att han inte försvarar Ulfs bestialiska handlingar.

  • Tyckte inte att Ulf skulle överklaga hovrättens dom.

  • Henriks förhör togs aldrig upp under rättegångar i Tingsrätt eller hovrätt.

  • Närvarande vid hypnosförhöret

bottom of page