top of page

  • Hörbykillen tros vara runt 170cm.

  • Han beskrivs som en alldaglig person.

  • Hans far var en framgångsrik företagsledare i södra Sverige.

HORBYKILLEN_EP5

bottom of page