top of page

  • Thomas är kortare och tjockare än Henrik.

  • Han är Mörkhårig.

  • Ulf uppger att det har haft en relation.

  • Monica minns inte om de någonsin hittade Thomas.

THOMAS_EP4

bottom of page