top of page

Barbro Roslund var ansvarig för hypnosförhöret med Ulf. Förhöret finns inspelat på video och ljudband men är sekretessbelagt. Endast Ulf har berättat på blogg, intervjuer och i böcker om vad han upplevde under hypnosen. Alla som var närvarande vid hypnosförhöret har belagts med yppandeförbud, inklusive Pär Andersson, Sven Jernryd, Monica Olhed, Göran Persson, Karin Hansson, Bodil Andersson, Sven Birger Helm, Bo Videll och Lars Lindqvist.

BARBRO_EP4

bottom of page