top of page
230130_Kusinerna_Styled.png

  • De två kusinerna hade varit i Hörby samma kväll som Helén försvann.

  • Den ena bodde i Hörby och den andra i mellan Sverige.

bottom of page